mainmenu

subject

eservice

ระเบียบการแต่งกายประจำปี 2562

 
 

การแต่งกายของนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์          ชุดนักเรียน

วันอังคาร         ชุดผ้าพื้นเมือง

วันพุธ              ชุดลูกเสือ-เนตรนารี

วันพฤหัสบดี      ชุดกีฬา

วันศุกร์            ชุดนักเรียน

 

 

นายสมชาย จารุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ

chomphra mini boss header

mini boss
นายมานะ เงางาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ

ระบบสมาชิก

ที่อยู่ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านจอมพระ
หมู่ 4 บ้านดงบัง ตำบลจอมพระ
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
32180 โทร 044581126

Scan บนมือถือ

qrcode

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

© 2016 โรงเรียนบ้านจอมพระ. สงวนลิขสิทธิ์. สามารถนำไปเผยแพร่ได้